Get Adobe Flash player

Ćwiczyć każdy może

    W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole włączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach „ Roku szkoły w ruchu”. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

    Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „ Przedszkole w ruchu” przedszkolom, które podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej w różnych obszarach. Nasze przedszkole opracowało następujące obszary:

Ruch w przedszkolu

·        Wychowanie fizyczne – zajęcia organizowane  w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego                 ( obszar nr 1 )

Zadania dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego ( foto, wideo, opis, scenariusz zajęć ).

·        Edukacja zdrowotna ( obszar nr 3 )

Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej:  Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz                         z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego.

·        Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli ( obszar nr 4 )

Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli i ośrodków doskonalenia nauczycieli o tematyce zdrowotnej/ ruchowej.

·        Pozalekcyjne zajęcia sportowe ( obszar nr 5 )

Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych ( dokumentacja foto/wideo ) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć przedszkolnych  ( np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp. )                  

Ruch poza przedszkolem

·        Zajęcia zorganizowane ( obszar nr 6 )

Zadanie skierowane do przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami poza rządowymi: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia.

·        Zajęcia niezorganizowane ( obszar nr 7 )

Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: Indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty ( dokumentacja foto/wideo, opis ).

·        Aktywność w gronie rodziny ( obszar nr 8 )

Zadanie dla nauczycieli i dyrektorów edukacji przedszkolnej: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu itp.

Całą prezentację można obejrzeć na stronie:                                    http://www.youtube.com/watch?v=OInP_bGkQec

                                                                                                                             Agnieszka Sokoluk

W roku szkolnym 2012/ 2013 nasze przedszkole realizuje Program Edukacji Zdrowotnej pt. „ Zdrowy początek”. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym realizując program zdrowotny kształtujemy postawy dziecka i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia.

             Głównym celem programu jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych oraz poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego, a także innych.

             W programie są uwzględnione następujące grupy tematyczne:

1. Dbamy o swoje bezpieczeństwo.

2. Kształtujemy nawyki higieniczno – zdrowotne.

3. Propagujemy zdrowy styl życia.

4. Właściwie się odżywiamy.

5. Korzystamy z opieki zdrowotnej.

              W pierwszej grupie tematycznej dzieci zapoznają się z głównymi znakami drogowymi, zasadami przechodzenia przez ulicę, zachowaniem szczególnej ostrożności, rolą policjanta w ruchu drogowym, poznają zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i poza nim.

               Dział drugi dotyczy higieny osobistej oraz sposobów dbania o czystość ciała i otoczenia człowieka. Poznają zagadnienia związane z chorobami oraz

Szkodliwymi substancjami, z którymi mogą się spotkać na co dzień.

               Trzeci dział jest poświęcony tematyce o zdrowym stylu życia. Dzieci zapoznają się z różnymi sposobami czynnego wypoczynku. Istotą zajęć ruchowych będzie rozwijanie naturalnych predyspozycji dzieci, w zgodzie z wydolnością ich organizmu.

               W następnym dziale dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat znaczenia podstawowych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poznają potrzebę dostarczania swojemu organizmowi potrzebnych witamin i składników mineralnych.

                W ostatnim dziale zdobędą wiedzę na temat budowy swojego organizmu, narządów oraz zmysłów. Dowiedzą się jakie są przyczyny i skutki najczęściej występujących chorób u dzieci, a także jak dbać o zdrowie swoje i innych.

                                             

                                                                                            Agnieszka Sokoluk


W ramach realizacji programu „ Zdrowy początek” prowadzę zajęcia, które dają dzieciom możliwość poznania i utrwalenia wiedzy na temat higieny osobistej. 5 – latki miały okazję poznać zasady prawidłowej pielęgnacji zębów oraz przypomnieć sobie o konieczności dbania o higienę jamy ustnej. Na zajęciu poznały tzw. „ Pastusiową Krainę”, gdzie zawsze gości czystość, higiena i piękny uśmiech oraz przyjaciół, którzy tam mieszkają. Poznały również Robaczka Próchniaczka, który jest ich wrogiem. Bardzo chętnie wysłuchały przygód, które przeżywali mieszkańcy „ Pastusiowej Krainy”, rozwiązywały zagadki, a także wykonały pracę plastyczną pt. Pasta do zębów” techniką wydzieranki. W czasie wykonywania pracy wspólnie śpiewały piosenkę „ Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”. Na zakończenie zajęcia wszystkie dzieci dostały Dyplomy Pastusiowego Przyjaciela, gdzie na kolejnych zajęciach będą mogły zdobyć specjalne naklejki „ sprawności” i wkleić je do swojego dyplomu.

                                                       Agnieszka Sokoluk
Ćwiczenia gimnastyczne

          W grupie 5 – latków co najmniej raz w tygodniu odbywają się ćwiczenia gimnastyczne, na których dzieci poprawiają i wzmacniają swoją sylwetkę.

          27 lutego mieliśmy okazję wziąć udział w ćwiczeniach na hali sportowej przy szkole. Dzieci z radością wykonywały ćwiczenia dostosowane do aktualnych umiejętności i możliwości .

          Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy i zorganizowaliśmy zawody. Dzieci skakały na jednej nodze, podawały sobie piłkę górą i dołem oraz przechodziły przez szarfę.

          Na zakończenie zagraliśmy w dwa ognie. Zabawa bardzo podobała się przedszkolakom, które po raz pierwszy mogły skorzystać z dużej, prawdziwej hali sportowej.

                                                                                                                                                                                                       Agnieszka Sokoluk 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę