Get Adobe Flash player

Podziękowanie dla sponsorów

,,Dobre drzewo, dobrym owocem się okrywa,

Dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa”

                                                            Wacław Potocki

Nasze podziękowania kierujemy na ręce:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów – Panu Leszkowi Kopciowi

Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – Pani Ewie Kondek

Przewodniczącemu Rady Rodziców – Panu Tomaszowi Fąfarze

Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów - Pani Joannie Pokorze

Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury,Zdrowia i Sportu - Pani Jolancie Macias

Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych - Pani Dorocie Machnik

13 SDH Wiatr – Pani Danucie Dąbrowskiej i Panu Marcinowi Perkowi

Regionalnemu Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie – Panu Józefowi     Żakowi

Almex –Panu Adrianowi Belusiakowi

PSS Społem – Panu Zygmuntowi Zmarzlikowi

Piekarnia „ Zdrowiej” – Państwu Anecie i Pawłowi Chałońskim

Bank BGŻ

Wydawnictwo PWN

Drogeria Natura – Panu Andrzejowi Kręciszowi

Ppłk Romanowi Bednarskiemu

Panu Marcinowi Smagłowskiemu

Pani Dorocie Trąd

Pani Jolancie Gątarskiej

Pani Helenie Raczyńskiej

Pani Magdzie Maruszewskiej

Panu Krzysztofowi Darowskiemu

Pani Annie Szemraj

Panu Adrianowi Kwietniowi

Pani Kamili Szybie

Pani Magdalenie Walasek

Pani Justynie Wójcik

Panu Maciejowi Antonikowi

Pani Dorocie Stachurskiej

Pani Annie Bańce

Pani Barbarze Zamożniewicz

Pani Justynie Górskiej – Sekule

Panu Wojciechowi Tomtasowi

Panu Markowi Sobieniakowi

Panu Jackowi Sobieniakowi

Panu Markowi Wudyce

Radzie Andersena: Pani Katarzynie Strzałce, 

                                   Pani  Marcie Zajdel,

                                   Pani Ewie Bąk,

                                   Pani Małgorzacie Fabii,

                                   Pani Annie Gajewskiej

PRZEKONALIŚMY SIĘ, ŻE ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ NA OSOBY O WIELKIM SERCU, KTÓRE CHĘTNIE POMAGAJĄ INNYM. ŻYCZYMY POWODZENIA W PRACY I POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM.

 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę