Get Adobe Flash player

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.


Dyrektor - mgr Alicja Misiak

Wicedyrektor - mgr Iwona Grzybowska

Kadra Pedagogiczna

mg Bąk Lidia

mgr Czerwiec Wiesława

mgr Dulińska Zofia

mgr Kobryn- Jacak Kamila

mgr Krawczyk Dorota

mgr Kowalska- Krzyżak Agata

mgr Kula-Procyk Justyna

mgr Lis Justyna

mgr Maciejewska Ewa Monika

mgr Marzec Małgorzata

mgr Masiewicz Ewelina

Mormon Justyna

                                                                          mgr Opala Tamara

mgr Pec Renata

mgr Toporowska Ewelina

 Sobieniak Danuta

mgr Sokoluk Agnieszka

mgr Strzałka Agnieszka

mgr Wojtczak Małgorzata

Zespół specjalistów

mgr Iwona Grzybowska – oligofrenopedago 

mgr Lidia Bąk – oligofrenopedagog,koordynator zespołu d/s organizowania pomocy pedagogiczno – psychologicznej

mgr Karolina Bidzińska – psycholog

mgr Kamila Kobryn – Jacak – oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Strzałka – logopeda

mgr Justyna Lis – oligofrenopedagog

mgr Ewa Monika Maciejewska - oligofrenopedagog,terapeuta autyzmu,

Marcin Makasewicz – rehabilitant

mgr Ewa Maciejewska - oligofrenopedagog

mgr Alicja Misiak - logopeda

mgr Renata Pec – oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Sokoluk – oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Wojtczak - oligofrenopedagog

mgr Kula- Procyk Justyna - psycholog

Zajęcia dodatkowe

język angielski - Mormon Justyna

Pracownicy administracji

Główny księgowy - Agata Karwacka

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Anna Stępień

Intendent - Renata Gawłowska

Pracownicy  kuchni

Szef kuchni - Danuta Pec

Pomoc kucharki - Elżbieta Piętka

Pracownicy  obsługi

 Krystyna Banach

 Alicja Cecot Nowak

 Renata Gawłowska

 Małgorzata Mądry

 Anna Rogala

 Jacek Sztaba

Izabela Toporowska

Agata Dynak

Ewa Opałacz

 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę